Startsida Föreningen A-laget Ungdom Marknad Supporter Biljetter Övrigt Webbshop
Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i IF Troja-Ljungby kallas härmed till årsmöte.

Måndag 16 juni 2014 kl 18:00 i Trojas Nätverk Sunnerbohov

Ärenden vid årsmötet
* Enligt Stadgarna (21 §)
* Information från sporten
* Övriga frågor

Tillgängliga handlingar
Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga på IF Troja-Ljungbys kansli
fr.o.m. den 9 juni 2014:
* Verksamhets- och förvaltningsberättelse
* Revisorernas berättelse
* Verksamhetsplan med budget

Valberedningens förslag
* finns tillgängligt på Troja-Ljungbys kansli fr.o.m. 26 maj 2014


Ljungby den 26 maj 2014
IF Troja-Ljungby
Styrelsen

 

 


 

 


Publiceringsverktyg

IF Troja-Ljungby, Telefon: 0372-621 81, Fax: 0372-839 02, E-post: info@troja-ljungby.com