Startsida Föreningen A-laget Ungdom Marknad Supporter Biljetter Övrigt Webbshop
Presentation Troja Nätverk
     

Syfte

Syftet med Troja Nätverk är att erbjuda företagsledare, andra beslutsfattare och guldmedlemmar en mötesplats för att utbyta erfarenhet, kontakter, råd, tips av varandra och ett urval av kvalitativa och inflytelserika föredragshållares syn på den aktuella utvecklingen inom olika samhällsområden. Samt kunna erbjuda mat och dryck i samband med Troja Ljungbys matcher på hemmaplan.

Fakta

Troja Nätverks lokal är uppförd utmed västra kortsida av isbanan där det tillhandahålls konferensdel, OH kanon, projektor, möjlighet till exponering av produkter, servering, mingelplats, ståbord och platser för matchvärdar.
(för mat och dryck tillhandahålls ett fåtal sittplatser och mest ståbord för att öka minglandet och nätverksknytandet).

I dagens elitidrott är det ett krav att kunna erbjuda representation i form av mat och dryck i samband och i närhet av matcherna.

Samt 110 stolar i fyra rader, som står till förfogande för Troja Nätverks företagsmedlemmar som har löst säsongs medlemskap.

Företagsmedlemmar presenteras med företagsnamn på ljustavla.

Pris

Medlemskap i Troja Nätverk kostar per säsong (1/5 – 30/4) 7000 kr.
Varav Medlemsavgift 200 kr (ej avdragsgill) och serviceavgift 6800 kr.


Välkommen till Troja Nätverk

Medlemskortet i Troja Nätverk berättigar till 5 st gäster vid varje tillfälle.
Ni erhåller gästkort som gäller för inpassering.


Anmälan sker till Trojas kansli på e-post: info@troja-ljungby.com eller tel: 621 81.

 


 

 

 

 

 


 

 


Publiceringsverktyg

IF Troja-Ljungby, Telefon: 0372-621 81, Fax: 0372-839 02, E-post: info@troja-ljungby.com