Startsida Föreningen A-laget Ungdom Marknad Supporter Biljetter Övrigt Webbshop
U-sektionen
     

Ungdomssektionen är föreningens stora bas. Det är från Hockeyskolan vid 5 års ålder upp till U 16 som klubben fostrar och utbildar spelare. U-sektionens mål är att ha ledare med engagemang och entusiasm i paritet med barnens ålder och utveckling. U-sektionen omfattar ca 300 barn och 60 talet ledare. Tränare och lagledare utbildas varje år genom Distriktets utbildningsstege och internt för att bemöta de krav som barn och föräldrar har rätt att ställa på vår verksamhet.Ungdomslagen är delad i tre block, knatte, ungdom och elit med en tydlig inriktning och stegring som är individanpassad.

  • Knatte: Hockeyskolan och Björnliga 5-9 års ålder, U 10, U 11 och U 12 
  • Ungdom: U 13, U 14 
  • Elit: U 15, U 16

Sommarhockeyskola och cuper är övriga inslag som administreras av klubbens U-sektion, som med hjälp av föräldrar svarar för stora ideella insatser, såväl då ungdomarna är aktiva som vid A-lagets hemmamatcher, insatser som är nödvändiga för att hålla kostnaderna på en nivå som gör det möjligt för alla att deltaga. Samtidigt som vi kan erbjuda andra klubbar ett proffsigt arrangemang i allt vad vi företar oss.
Övergripande målsättning för Ungdomssektionen är:

  • Att få fram duktiga och välutbildade ishockeyspelare från de egna leden för att därmed trygga återväxten av spelare till elitverksamheten, d v s föreningens juniorlag och representationslag.
  • Att fostra ungdomarna till att bli goda kamrater och förebilder såväl på som utanför arenan liksom i skolan, vilket innebär att ta avstånd ifrån och verka mot vandalism och mobbing samt missbruk av alkohol, tobak och andra droger. 
  • En ambition att tillhöra distriktet och regionens bästa ungdomsklubbar. 
  • Att i framförallt ungdom och elitblocken presentera ett program som intresserar alla individer oavsett hur långt fram de ligger i utvecklingstrappan.
 

 

 


 

 


Publiceringsverktyg

IF Troja-Ljungby, Telefon: 0372-621 81, Fax: 0372-839 02, E-post: info@troja-ljungby.com